Элсэлтийн журам

2016-10-26 13:04:00

 Элсүүлэх хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

Хөтөлбөрийн чиглэл

Бакалаврын зэрэг олгох мэргэжил

Сурах хугацаа

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

1.

Бизнесийн удирдлага

Төрийн захиргааны менежмент

4 жил

Нийгмийн ухаан, Математик

400

2.

Хүний нөөцийн менежмент

4 жил

Нийгмийн ухаан, Математик

400

3.

Санхүүгийн менежмент

4 жил

Математик, Нийгмийн ухаан

400

4.

Маркетингийн менежмент

4 жил

Математик, Нийгмийн ухаан

400

5.

Компьютерийн програм хангамж

4 жил

Математик, Нийгмийн ухаан

400

Орой ангийн бакалаврын сургалт

Шалгалтын хэлбэр

1.

Гадаад хэлний орчуулга

Англи хэлний багш, орчуулагч

2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

2.

Япон хэлний багш, орчуулагч

2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

Эчнээ ангийн бакалаврын сургалт

Шалгалтын хэлбэр

1.

Бизнесийн удирдлага

Төрийн захиргааны менежмент

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

2.

Хүний нөөцийн менежмент

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

3.

Нягтлан бодох бүртгэл

3,5 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

Магистантурын  сургалт

Шалгалтын хэлбэр

1.

Бизнесийн удирдлага

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

2.

Боловсролын удирдлага

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

             

Нэг. Элсэгчдэд тавих шаардлага

·  Элсэгч нь бүрэн дунд боловсрол болон түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн байвал зохино.

·  Ерөнхий шалгалтанд сургуулийн элсэлтийн шалгалтын босго оноог хангасан нөхцөлд харгалзах шалгуур болон нэмэлт шалгалтыг нэмж авахгүй бөгөөд энэхүү оноо нь элсэн суралцах үндсэн шалгуур болно.

Оюутан элсүүлэх шалгаруулалт

  • БСШУЯ-наас баталсан хяналтын тоонд багтаан ерөнхий шалгалтанд авбал зохих нийт онооны 50%-иас дээш оноо авч сургуулийн элсэлтийн шалгалтын босго онооны болзлыг хангасан элсэгчдийг элсүүлэх бөгөөд нийслэл, аймаг орон нутгаар элсэгчдийн тоонд хязгаарлалт тогтоохгүй.
  • Элсэгчдийн ерөнхий шалгалтанд авсан оноо тэнцсэн тохиолдолд бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхний дундаж үнэлгээг харгалзан шийдвэрлэнэ.
  • Элсэхийг хүсэгчид нь мэргэжлийн чиглэлүүдийн элсэлтийн шалгалт авах хичээлүүдийн улсын болон олон улсын олимпиадад шагналт байр хүртэлх амжилт үзүүлсэн бол тухайн сонгосон чиглэлээр шалгалтгүйгээр шууд элсүүлнэ.
  • Элсэгч нь өмнө нь өөр мэргэжлээр их, дээд сургууль, коллеж төгссөн бол ерөнхий шалгалт өгөхгүйгээр өөрийн сонгосон мэргэжлээрээ тус сургуульд элсэн суралцах боломжтой.
  • Тус сургуульд элсэх болзол хангасан элсэхийг хүсэгчдээс хийх шалгаруулалтыг 2016 оны 7-р сарын 20-ны дотор эцэслэн шийдвэрлэж хариуг мэдээллийн хэрэгслээр болон биечлэн мэдэгдэнэ.

 

Элсэгчдийн бүртгэл бүрдүүлэх материал хугацаа:

Элсэхийг хүсэгчид нь дараах материалыг бүрдүүлнэ. 

Үүнд:

1.      Тус сургуульд элсэхийг хүссэн өргөдлийг загварын дагуу бичих

2.      Бүрэн дунд боловсролын болон түүнээс дээш шатны боловсролын бичиг баримт бичгийг баталгаажуулсан хуулбар

3.      Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4.      Цээж зураг 2 /3х4/

Ерөнхий шалгалтын оноогоор тус сургуульд элсэх болзол хангаж хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийг 2016 оны 8-р сарын 20-30 ны өдрүүдэд өөрийн сургуулийн хичээлийн байранд бүртгэнэ. Дурьдсан хугацаанд бүртгүүлээгүй бол сургууль орхисонд тооцож хасна. Элссэн элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлсэн байвал зохино. Үүнд:

1.      Иргэний үнэмлах,

2.       Бүрэн дунд боловсролын болон түүнээс дээш шатны боловсролын баримт бичиг,

3.      Ерөнхий шалгалтын дүнгийн тодорхойлолт,

4.      Сурагчийн хувийн хэрэг, 10 жилийн тодорхойлолт,

5.      Цээж зураг 3 хувь /3х4/,

6.      Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг,

7.     Хууль тогтоомжид заагдсан хөнгөлөлтөөр төлбөр төлөх бол холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн авчрах,

Бүртгэлийн анкет татах

Зургийн цомог

Видео мэдээ


© 2018. Цэцээ Гүн Дээд Сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан