Элсэлт авах мэргэжлүүд

2016-10-26 13:11:00

 Элсүүлэх хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

Хөтөлбөрийн чиглэл

Бакалаврын зэрэг олгох мэргэжил

Сурах хугацаа

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

1.

Бизнесийн удирдлага

Төрийн захиргааны менежмент

4 жил

Нийгмийн ухаан, Математик

400

2.

Хүний нөөцийн менежмент

4 жил

Нийгмийн ухаан, Математик

400

3.

Санхүүгийн менежмент

4 жил

Математик, Нийгмийн ухаан

400

4.

Маркетингийн менежмент

4 жил

Математик, Нийгмийн ухаан

400

5.

Компьютерийн програм хангамж

4 жил

Математик, Нийгмийн ухаан

400

Орой ангийн бакалаврын сургалт

Шалгалтын хэлбэр

1.

Гадаад хэлний орчуулга

Англи хэлний багш, орчуулагч

2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

2.

Япон хэлний багш, орчуулагч

2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

Эчнээ ангийн бакалаврын сургалт

Шалгалтын хэлбэр

1.

Бизнесийн удирдлага

Төрийн захиргааны менежмент

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

2.

Хүний нөөцийн менежмент

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

3.

Нягтлан бодох бүртгэл

3,5 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

Магистантурын  сургалт

Шалгалтын хэлбэр

1.

Бизнесийн удирдлага

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

2.

Боловсролын удирдлага

1,5-2 жил

Бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна

             

 

Зургийн цомог

Видео мэдээ


© 2018. Цэцээ Гүн Дээд Сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан