Оюутны зөвлөл

2016-10-26 13:58:00

Нэг. Оюуны зөвлөлийн зорилго

       Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилго. Сургуулийн оюутнуудын нийтлэг болон хувийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдний сурч боловсрох, амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, оюутнуудын эрх ашиг сонирхлыг илэрхийлэхэд оршино.

Хоёр. Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Сургуулийн хэмжээнд урлаг, спорт, соёлын болон бусад олон нийтийн арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах

  • Оюунтнуудын дунд мэргэжлийн чиглэлийн уралдаан, тэмцээн, мэтгэлцээнийг зохион байгуулах

  • Уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах

  • Оюутны асуудал эрхэлсэн байгууллага болон оюутны эрх ашиг, сонирхлын үндсэн дээр байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулдаг бие даасан төрийн бус байгууллагуудтай байнгын харилцаа холбоотой хамтран ажиллах

  • Оюутны эрх ашгийг хамгаалах асуудлын хүрээнд сургуулийн захиргаатай хамтран ажиллах

  • Оюутнуудаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэхээр уламжлах 

Зургийн цомог

Видео мэдээ


© 2018. Цэцээ Гүн Дээд Сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан