2016- 2017 оны хичээлийн жилийн "Цалинтай оюутан" болон "Шилдэг оюутан" шалгаруулах журам, анкет

2016-12-05 13:30:00

Удирдамжийн  дагуу  материалаа бүрдүүлж 2016 оны 12-р сарын 16-ны  дотор анги  удирдсан  зөвлөх  багшдаа хураалгана уу.

"Цалинтай оюутан"  шалгаруулах журам,  анкет татах

"Шилдэг оюутан"  шалгаруулах журам,  анкет татах

Зургийн цомог

Видео мэдээ


© 2018. Цэцээ Гүн Дээд Сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан